ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó módosítás: 2018.10.01
 
1.         Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) a WALMARK, a.s., mint adatkezelő (a továbbiakban: „WALMARK” vagy az „Adatkezelő”) által az ügyfeleire és a weboldalának felhasználóira (a továbbiakban: „Felhasználók”) vonatkozóan a weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) használata és a weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele során gyűjtött és kezelt személyes adatokra vonatkozik.

A személyes adatok kezelését az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i, természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban a „GDPR”) szabályozza.
 

2.         Az Adatkezelő alapadatai

Név: WALMARK, a.s.
Székhely: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Nyilvántartási szám: 00536016
Bejegyezte a cégjegyzékbe az Ostravai Regionális Bíróság a B 2501. számon.
tel.: [+420 800 141 141]
email: info@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.com

A WALMARK képviselőjének az elérhetősége:
név/beosztás: Walmark Kft.
székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
tel.: +36 1 231 80 90
e-mail: info@walmark.hu

A GDPR vezető elérhetősége:
név/beosztás: Vízkeleti Péter
székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
tel.: +36 1 231 80 90
email: gdpr@walmark.hu
 

3.         A Tájékoztató aktualizálása és elérhetősége.

A WALMARK a jelen Tájékoztatót megváltoztathatja. A jelen Tájékoztató legutóbbi frissítése időpontjával kapcsolatos információ fentebb található. A jelen Tájékoztató változtatásai a frissített verziónak a webhelyen történő kiadásakor lépnek hatályba. Ha Ön a webhelyünket egy ilyen frissítést követően használja, azt úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta a Tájékoztató frissített verzióját.
 

4.         A Felhasználó által megadott adatok

A webhely egyes részei a Felhasználók személyes adatainak megadásához köthetik egyes szolgáltatások (pl.regisztráció a WALMARK Hűségprogramba vagy rendelések feldolgozása) igénybevételét vagy egy adott tevékenységben (pl. fogyasztóknak meghirdetett promóciók) való részvételt.
A WALMARK a rendelkezésre bocsátott adatokat összekapcsolhatja más adatokkal, függetlenül attól, hogy azokat a webhelyről vagy más módon szerezte, ideértve pl. a Felhasználó korábbi rendeléseit.
 

5.         Adatok passzív gyűjtése és felhasználása

A webhelyen történő böngészés során bizonyos adatok különböző technológiák és eszközök segítségével, pl. IP címek, cookie-k és adatgyűjtés) passzív módon is gyűjthetők (azaz anélkül, hogy a Felhasználók bármely adatot aktív módon megadnának).
A webhelyünkön használt cookie-kkal és más nyomonkövetési technológiákkal kapcsolatosan részletes tájékoztatás található a Cookie-k Használatáról Szóló Szabályzatban. A Cookie-k Használatáról Szóló Szabályzat tájékoztatást ad arról, hogy milyen módon lehetséges a cookie- és nyomonkövetési technológiák kizárása. Ha Ön nem zárja ki a cookie-kat és egyéb nyomonkövetési technológiákat, az úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta azok használatát.
 

6.         Más webhelyekre mutató linkek

A jelen Tájékoztató nem tárgyalja az olyan személyes adatok védelmét, az olyan külső partnerek által megadott adatokat és más eljárásokat, amelyekért a WALMARK nem vállal felelősséget, ideértve az erről a webhelyről elérhető webhelyet vagy webhely részeket (köztük alkalmazásokat) üzemeltető külső partnereket, vagy amelyekre mutató link ezen a webhelyen található. Az ilyen harmadik fél webhely elérhetősége vagy a webhelyünkön elhelyezett ilyen harmadik fél webhelyre mutató bármely link nem tekintendő az adott webhely WALMARK általi elfogadásának.
 

7.         A személyes adatok kezelésének kiterjedési köre és célja

Egyes esetekben a WALMARK a Felhasználókról közvetlenül a Felhasználóktól vagy más jogszerű forrásból szerezhet adatokat. A GDPR 4. Cikkének (1) bekezdése alapján a WALMARK által ilyen módon szerzett egyes adatok “személyes adatoknak” minősülhetnek.
Nem azonosított vagy nem azonosítható személyek adatai bármely célra felhasználhatók és átadhatók. Ha egy azonosított vagy nem azonosítható személyekhez nem kapcsolódó adatokat összekapcsolhatók nem azonosított vagy nem azonosítható személyek adataival (azaz az ön neve összekapcsolható az Ön földrajzi elhelyezkedésével), a WALMARK az ily módon összekapcsolt adatokat személyes adatokként mindaddig megőrzi, amíg azok összekapcsolódnak (azaz az Ön lakhelyén az áruk szállításának legjobb módjára vonatkozó ajánlat vagy azonos vagy hasonló akciós termék ajánlása).   
A személyes adatok kezelésének köre és célja, ideje és a személyes adatokhoz hozzáférési joggal rendelkező személyek az alábbi táblában találhatók.

 
Milyen adatokat kezelünk Önről a kereskedelmi üzenetek küldéséhez kapcsolódóan?
  Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés ideje A személyes adatok kik részére továbbíthatók (adatok címzettjei)?
7.1 Kereskedelmi üzenetek küldése Felhasználók részére.
 
Az adatkezelés célja új termékekről, eseményekről, engedményekről szóló hírlevelek és más kereskedelmi üzenetek (a továbbiakban “kereskedelmi üzenetek”) küldése azoknak a Felhasználóknak, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.
 
A Felhasználók adatainak kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
 
Ezen adatoknak a fenti célra történő megadása nem szerződéses vagy jogszabályi előírás és ezeknek az adatoknak a megadása önkéntesen történik. Ha a Felhasználó nem járul hozzá az adatainak ezekre a célokra történő kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, a WALMARK nem küld kereskedelmi üzeneteket a Felhasználónak, kivéve abban az esetben, ha a WALMARK-nak az adott adatkezeléshez  jogszerű érdeke fűződik (további részletek az alábbi 7.4 bekezdésben találhatók).
 
 
A Felhasználó neve és vezetékneve, lakhelyének a címe, kapcsolattartási címe telefonszáma, e-mail címe . Az adatokat az adott célra mindaddig megőrzik, ameddig a Felhasználó hozzájárulása hatályban van. A Felhasználó bármikor díjmentesen visszavonhatja a hozzájárulását. Ebben az esetben az Ön adatainak erre a célra történő kezelését beszüntetjük. A hozzájárulása visszavonásához  
 1. a WALMARK fent megadott elérhetőségein vagy a vonatkozó kereskedelmi üzenetben megadott bármely elérhetőségünkön Ön bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.
 2. a leiratkozáshoz kattintson az egyes adott elektronikus reklámüzenetekben található vonatkozó négyzetre / linkre; vagy
 3. ha Ön regisztrált, a hozzájárulását a webhelyre történő bejelentkezését követően az Ön Felhasználói fiókja beállításainál vonhatja vissza.
Az e célra kezelt adatok továbbíthatók:
 
 • a mi külső szolgáltatóink részére a szolgáltatásaik nyújtásának lehetővé tételéhez, pl. webhelyek üzemeltetése, adatelemzés, fizetések feldolgozása, megrendelők teljesítése, infrastruktúra biztonság, IT szolgáltatások, ügyfelek kiszolgálása, e-mail üzenetküldő szolgáltatás, postai csomagküldő és közvetlen üzenetküldő, ellenőrzési és más szolgáltatások céljára;
 
amennyiben ez szükséges
az adott személyekhez irányuló adattovábbítás céljának az eléréséhez
Milyen adatokat kezelünk Önről egy webhelyen történő regisztrációja kapcsán?
  Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés ideje A személyes adatok kik részére továbbíthatók (adatok címzettjei)?
7.2 Regisztrálás a webhelyen.
 
Az adatkezelés célja a webhelyen történő regisztráláshoz és a vonatkozó előnyök igénybe vételéhez. kapcsolódik.
A Felhasználók adatainak kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
 
Ezen adatoknak a fenti célra történő megadása nem szerződéses vagy jogszabályi előírás és ezeknek az adatoknak a megadása önkéntesen történik. Az adatok megadása nélkül nincs lehetőség a regisztrálásra.
 
A Felhasználó neve, vezetékneve, címe, születési ideje, neme, doktorátus, e-mail címe, telefonszáma, a fiókba és a WALMARK -hoz való bejelentkezéshez szükséges jelszava, valamint a Felhasználó Facebook azonosítója.
 
Az adatokat az adott célra addig kezeljük, ameddig a kezelés célja fennáll, azaz a regisztráció ideje alatt vagy a hozzájárulás visszavonásáig.
 
A Felhasználó a hozzájárulását bármikor díjmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak e célra történő kezelését.   A hozzájárulása visszavonásához   
 
 1. a WALMARK fent megadott elérhetőségein Ön bármikor felveheti velünk a kapcsolatot; vagy
 2. ha Ön regisztrált, a hozzájárulását a Felhasználói fiókjának beállításainál vonhatja vissza,
Az e célra kezelt adatok továbbíthatók:
 • a mi külső szolgáltatóink részére a szolgáltatásaik nyújtásának lehetővé tételéhez, pl. webhelyek üzemeltetése, adatelemzés, fizetések feldolgozása, megrendelők teljesítése, infrastruktúra biztonság, IT szolgáltatások, ügyfelek kiszolgálása, e-mail üzenetküldő szolgáltatás, postai csomagküldő és közvetlen üzenetküldő, ellenőrzési és más szolgáltatások céljára;
 
amennyiben ez szükséges
az adott személyekhez irányuló adattovábbítás céljának az eléréséhez.
 
 
 
 
Milyen adatokat kezelünk Önről a fogyasztóknak meghirdetett promóciók kapcsán?
  Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés ideje A személyes adatok kik részére továbbíthatók (adatok címzettjei)?
7.3 Fogyasztói promóciók.
 
Az adatkezelés célja a Felhasználó fogyasztói promóciókban való  részvétele.
A Felhasználók adatainak kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
 
Ezen adatoknak a fenti célra történő megadása nem szerződéses vagy jogszabályi előírás és ezeknek az adatoknak a megadása önkéntesen történik.  Ha az adatokat nem adják meg, akkor a Felhasználó nem tud részt venni fogyasztói promóciókban.
 
A Felhasználó azonosító és kapcsolattartási adatai (különösen a Felhasználó neve és vezetékneve, születési ideje, e-mail címe, telefonszáma, címe). Az adatokat az adott célra addig kezeljük, ameddig a Felhasználó hozzájárulása hatályban van. A Felhasználó bármikor díjmentesen visszavonhatja a hozzájárulását. Ebben az esetben az Ön adatainak ezekre a célokra történő kezelését beszüntetjük. A hozzájárulása visszavonásához a WALMARK fent megadott elérhetőségein Ön bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.  Az e célra kezelt adatok továbbíthatók:
 • a mi külső szolgáltatóink részére a szolgáltatásaik nyújtásának lehetővé tételéhez, pl. webhelyek üzemeltetése, adatelemzés, fizetések feldolgozása, megrendelők teljesítése, infrastruktúra biztonság, IT szolgáltatások, ügyfelek kiszolgálása, e-mail üzenetküldő szolgáltatás, postai csomagküldő és közvetlen üzenetküldő, ellenőrzési és más szolgáltatások céljára;
 
amennyiben ez szükséges
az adott személyekhez irányuló adattovábbítás céljának az eléréséhez.
Személyes adatok kezelésének egyéb esetei
  Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés ideje A személyes adatok kik részére továbbíthatók (adatok címzettjei)?
7.4 A Felhasználókkal folytatott kommunikáció. A Felhasználók adatainak a kezelése a WALMARK jogszerű érdekein, konkrétan a Felhasználók által feltett kérdésekre  távoli kommunikációs mód használatával  történő válaszadáson, valamint egy webhellyel, az üzleti kikötésekkel és feltételekkel illetve a  WALMARK és a  Felhasználó közötti szerződéssel kapcsolatos egyéb lényeges információ küldésén alapul
 (ideértve az Egészségtanácsadó Központot és a chat-et).
 
Ezeknek az adatoknak a megadása önkéntesen történik; ha azokat nem adják meg, a WALMARK nem tudja a Felhasználót az előző bekezdés szerint tájékoztatni a tényekről vagy a Felhasználó nem tud kérdést feltenni (Egészségtanácsadó Központ).
 
A Felhasználó neve, vezetékneve, lakhelye, vagy egyéb címe, telefonszáma, e-mail címe. Az adatokat az adott célra addig kezeljük, ameddig a cél fennáll.
 
Ha Ön a személyes adatainak e célokra történő kezelésével nem ért egyet, jogosult az ellen tiltakozni. Ebben az esetben a WALMARK beszünteti az Ön személyes adatainak e célokra történő kezelését .
 
A tiltakozás jogáról további információ található a jelen Tájékoztató 9. Cikkében.
Az erre a célra kezelt adatok továbbíthatók:
 • a mi külső szolgáltatóink részére a szolgáltatásaik nyújtásának lehetővé tételéhez, pl. webhelyek üzemeltetése, adatelemzés, fizetések feldolgozása, megrendelők teljesítése, infrastruktúra biztonság, IT szolgáltatások, ügyfelek kiszolgálása, e-mail üzenetküldő szolgáltatás, postai csomagküldő és közvetlen üzenetküldő, ellenőrzési és más szolgáltatások céljára;
 
amennyiben ez szükséges
az adott személyekhez irányuló adattovábbítás céljának az eléréséhez.
7.5 A WALMARK szolgáltatásai és termékei minőségének a javítása.
 
A Felhasználók adatainak a kezelése a WALMARK jogszerű érdeken , konkrétan az adatok elemzésén, új termékek fejlesztésén a meglévő termékek továbbfejlesztésén, a webhelyünk fejlesztésén,  szolgáltatásaink továbbfejlesztésén, egy webhely böngészésében kialakult új trendek beazonosításán, relevánsabb ajánlatok megjelenítésén és küldésén,  az elküldött ajánlatok  megjelenítésén, illetve a reklámkampányaink hatékonyságának a mérésén, stb.  alapul.
 
Ezeket az adatokat önkéntes alapon adják.
 
A Felhasználó neve, vezetékneve, webhely böngészési története, vásárlási története, a WALMARK webhelyein fennálló vásárlási szokásai, életkora, neme, a rendelkezésre álló demográfiai adatok (forrás: pl. Google analitika), e-mail cím, IP cím, Facebook azonosító, a Felhasználó által a WALMARK webhelyein elérhető diagnosztikai eszközökkel, pl. az Egészség Index alkalmazásból, illetve hasonló diagnosztikai eszközzel szerzett válaszok.   
 
 
Az adatokat az adott célra addig kezeljük, ameddig a cél fennáll.
 
Ha Ön a személyes adatainak e célokra történő kezelésével nem ért egyet, jogosult az ellen tiltakozni. Ebben az esetben a WALMARK beszünteti az Ön személyes adatainak e célokra történő kezelését.
 
A tiltakozás jogáról további információ található a jelen Tájékoztató 9. cikkében.
Az erre a célra kezelt adatok továbbíthatók:
 • a mi külső szolgáltatóink részére a szolgáltatásaik nyújtásának lehetővé tételéhez, pl. webhelyek üzemeltetése, adatelemzés, fizetések feldolgozása, megrendelők teljesítése, infrastruktúra biztonság, IT szolgáltatások, ügyfelek kiszolgálása, e-mail üzenetküldő szolgáltatás, postai csomagküldő és közvetlen üzenetküldő, ellenőrzési és más szolgáltatások céljára;
 
amennyiben ez szükséges
az adott személyekhez irányuló adattovábbítás céljának az eléréséhez.
7.6 Egészség Index alkalmazás
 
Az Egészség Index alkalmazás
egy diagnosztikai eszköz, amely egy sor kérdés segítségével konkrét válaszokat szerez a Felhasználóktól az egészségükkel, fizikai állapotukkal és érzéseikkel kapcsolatban.
 
Az alkalmazás értékeli a Felhasználó aktuális fizikai állapotát és az Adatkezelő által forgalmazott egyes termékeket ajánlja a Felhasználó részére.
 
A Felhasználók adatainak kezelése a Felhasználók hozzájárulásán alapul.
 
 Ezen adatoknak a fenti célra történő megadása nem szerződéses vagy jogszabályi előírás és ezeknek az adatoknak a megadása önkéntesen történik Az adatok megadása nélkül az Egészség Index alkalmazás használata nem lehetséges.
Nem, születési év, súly és magasság, a Felhasználó fizikai aktivitásával és étkezési szokásaival kapcsolatos adatok, a   Felhasználó egészségi állapotával és mentális egyensúlyával kapcsolatos adatok.
 
Az adatokat az adott célra addig kezeljük, ameddig a Felhasználó hozzájárulása hatályban van. A Felhasználó bármikor díjmentesen visszavonhatja a hozzájárulását. Ebben az esetben az Ön adatainak ezekre a célokra történő kezelését beszüntetjük. A hozzájárulása visszavonásához a WALMARK fent megadott elérhetőségein Ön bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az erre a célra kezelt adatok továbbíthatók:
 • a mi külső szolgáltatóink részére a szolgáltatásaik nyújtásának lehetővé tételéhez, pl. webhelyek üzemeltetése, adatelemzés, fizetések feldolgozása, megrendelők teljesítése, infrastruktúra biztonság, IT szolgáltatások, ügyfelek kiszolgálása, e-mail üzenetküldő szolgáltatás, postai csomagküldő és közvetlen üzenetküldő, ellenőrzési és más szolgáltatások céljára;
 
amennyiben ez szükséges
az adott személyekhez irányuló adattovábbítás céljának az eléréséhez.
 

 

8.         Önt a személyes adatai kezelése kapcsán megillető jogok
 1. A Felhasználó a GDPR 15. cikkében foglalt feltételekkel jogosult hozzáférni a személyes adataihoz. Az Adatkezelő köteles díjmentesen átadni a Felhasználónak a kezelés tárgyát képező személyes adatainak másolatát, további kapcsolódó tájékoztatással együtt.  Az Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel a Felhasználó által kért további másolatokért.

 2. A helyesbítés jogának gyakorlása során a Felhasználó a GDPR 16. cikke szerinti feltételek szerint kérelmezheti a pontatlan személyes adatai helyesbítését.

 3. Ha a Felhasználó gyakorolja a személyes adatok törlésére vonatkozó jogát, az Adatkezelő köteles törölni a vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő egyes adatok kezelését és tárolását jogszabály alapján fennálló Adatkezelői feladatainak teljesítése céljából végzi, vagy ha a GDPR 17. cikkében foglalt egyéb feltételek teljesülnek.

 4. A Felhasználó a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek alapján kérelmezheti az adatok Adatkezelő általi kezelésének korlátozását.

 5. A GDPR 20. cikkében foglalt adathordozhatóságra vonatkozó jog tekintetében a Felhasználó jogosult az Adatkezelőtől a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és ezeket az adatokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani. Ha technikailag lehetséges, a Felhasználó jogosult kérelmezni, hogy a személyes adatait az egyik adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőhöz.

 6. Kizárólag automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást is) alapuló automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy a GDPR 22. CIKkében foglalt feltételek alapján ezek a tevékenységek ne terjedjenek rá ki.

 7. Valamennyi Felhasználó jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése  sérti a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat és rendeleteket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei a következők: weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 8. Valamennyi Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelésével megsértették a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályokat és szabályozásokat, valamint emellett megilleti őket a bíróság előtti kártérítés követelésének a joga. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.
   

9.         Az Ön tiltakozáshoz való joga

A jelen Tájékoztató 7.4 és 7.5 bekezdései alapján kezelt adatok vonatkozásában a Felhasználó a GDPR 21. cikkében meghatározott feltételek alapján bármikor jogosult a személyes adatainak kezelése ellen (a saját helyzetével kapcsolatos okokból) tiltakozni.
E jog gyakorlása céljából Ön a WALMARK bármelyik fent megadott elérhetőségeink bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot.